Vanliga frågor om uterumspartier

Vad är hålmått?

– Det är måtten mellan stolparna som partiet ska få plats emellan. Det är öppningsmåtten för bredd och höjd som partiet ska få plats i. Partierna tillverkas utifrån angivna hålmått/öppningsmått.

Vad är skillnaden på rättvända- och spegelvända partier?

– I ett rättvänt parti är luckan på det yttersta spåret placerad till höger. I ett spegelvänt parti är den yttersta luckan placerad till vänster. Utifrån sett.

Vad är u-värde?

Det vanligaste måttet för att utläsa energieffektiviteten hos fönster och dörrar. En tumregel är, ju lägre u-värde desto mer energieffektivt. Ett lågt u-värde betyder högre motstånd mot värmeöverföring eller större isolationsförmåga.
Det totala u-värdet minskar när partiets yta ökar. Förhållandet mellan glas och profil ändras.

Vad innebär ett härdat glas?

Ett härdat glas är 5 gånger starkare än ett vanligt glas. Om det går sönder blir det små trubbiga bitar istället för stora vassa glasskärvor som man kan skada sig på.

Kan man få specialkulör på partierna?

.- Thermo- och fasadpartier kan man få i valfri önskad RAL-kulör. Man kan också få olika färg på utsida och insida.

Vad är drevmån?

Det är avståndet mellan uterummets eller husväggens reglar och partiet. det är här man fyller isolering för att det ska bli tätt och hålla inne energin i huset eller uterummet
.
De enkla systemen fritid & mertid byggs med stumma mått utan drevmån medan vinterträdgårdsystem och fasadpartier tillverkas med drevmån.

Kontakta oss